Skip to main content

ile içi şiddet, her tür ilişkide milyonlarca insanı etkileyen bir sorundur. Geleneksel evlilikler, cinsel yakınlığın bulunduğu kişiler ya da diğer akrabalar arası şiddet eylemleri.. ABD Adalet Bakanlığı, aile içi şiddeti “bir kişinin güç kazanmak veya aile bireyleri üzerinde kontrol sağlamak için sergilediği kötüye kullanım davranışının bir örneği” olarak tanımlar.

Fiziksel Şiddet

Başka birine karşı fiziksel güç kullanımıdır. Örnekler arasında; vurma, itme, yakalama, ısırma, kısıtlama, boğma, uyuşturucu/alkol kullanımına zorlama ve silahlı saldırıda bulunma vardır. Fiziksel şiddet, tıbbi müdahale gerektiren bir yaralanma ile sonuçlanabilmektedir.

Cinsel Şiddet

Cinsel şiddet, tecavüz ve fuhuş gibi bilinen türlerinin yanı sıra, istenmeyen cinsel davranışlara zorlanmak da dahil olmak üzere kişinin bedensel bütünlüğünün fiziksel, sözel veya sözel olmayan yollarla ihlalidir. Cinsel istismar ayrıca, üreme haklarını kısıtlama ya da kürtaja zorlama gibi davranışları da içerir.

Ekonomik Kötüye Kullanma

Olumsuz davranışlarda bulunulan kişiyi maddi olarak kendine bağımlı kılma veya maddi baskı yapmaya teşebbüs etme. Bunun örnekleri arasında, karşı tarafın çalışma veya eğitim hakkının, mali kaynakları kontrol etmesinin ve ekonomik kaynaklara erişiminin engellemesi veya yasaklaması bulunmaktadır.

Psikolojik Kötüye Kullanma

Sindirme, zarar ve tecrit tehdidini içerir. Örnekler arasında, eşine zarar verme; sürekli gözetim altında tutma veya mağdurun yaptıklarını, konuştuğu kişileri kontrol etme gibi tehdit edici davranışlar bulunmaktadır.

Ruhsal istismar bir tür psikolojik istismar olarak dahil edilebilir. Ruhsal veya dini inançların, gücü manipüle etmek veya uygulamak, kişiyi kontrol etmek için kötüye kullanılmasını içerir. Örneğin, bir dini uygulamayı öne sürerek, çocukları istismar etmeyi haklı kılacak çarpıtmalar uydurmak dahi şiddettir.

Duygusal İstismar

Bir bireyin kendi kendine değer duygusunu zayıflatmaktır. Duygusal istismar örnekleri arasında; sürekli eleştiri, lakap takmak, utanç verici, alaycı ve aşağılayıcı şekilde kişiye muamelede bulunmak sayılabilir.